Αναρτήσεις

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων 2022

Εικόνα
Γρεβενά, 29 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου 2022 Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι το  11 o Πανελλήνιο Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων με Διεθνή Συμμετοχή  θα πραγματοποιηθεί από 29 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου 2022 στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά, τόσο με φυσική παρουσία συνέδρων όσο και με δυνατότητα ανακοίνωσης εργασιών μέσω ψηφιακής πλατφόρμας. Οργανωτική Επιτροπή Πρόεδρος Σοφία Αναστασιάδου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Μέλη Γιώργος Αυλογιάρης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Ανδρονίκη Καταραχιά, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κοντέος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Αλέξανδρος Κωδωνάς, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Γιάννης Μαλλίδης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Άγγελος Μάρκος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Χρήστος Χριστοφορίδης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Επιστημονική Επιτροπή Επίτιμος Πρόεδρος Γιάννης Παπαδημητρίου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Πρόεδρος Σοφία Αναστασιάδου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Μέλη Νικόλαο

Προκηρυξη ακαδ. έτους 2022-2023 για το Π.Μ.Σ. ΕΠΝΕΠ

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ NEOY ΚΥΚΛΟΥ 2022-23 Το  Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  του  Πανεπιστημίου Μακεδονίας  προκηρύσσει  θέσεις πλήρους και μερικής φοίτησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (ΕΠΝΕΠ) , το οποίο οδηγεί στην απονομή ομότιτλου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master's Degree in European Policies on Youth, Entrepreneurship, Education and Culture). Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ/ΑΤΕΙ. Οι κάτοχοι τίτλου σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την  πράξη αναγνώρισης του τίτλου τους από το ΔΟΑΤΑΠ. Στο νέο κύκλο του Προγράμματος κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα γίνουν δεκτοί τριάντα (30) μεταπτυχιακοί φοιτητές. Η χρο

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ: Ποιοτικά Δεδομένα - Συλλογή, Μέθοδοι και Τεχνικές Ανάλυσης με Ανοικτό Λογισμικό

Εικόνα
  Συνοδευτικό υλικό του βιβλίου Ποιοτικά Δεδομένα Συλλογή, Μέθοδοι και Τεχνικές Ανάλυσης με Ανοικτό Λογισμικό Ιστοσυγκομιδή Ανάλυση Περιεχομένου Πολυμεταβλητή Ανάλυση Αναλυτική Κειμένων Ανάλυση Συναισθήματος Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων Εκδόσεις Μπαρμπουνάκη - video τ ου Νικ ο λ ά ου Κουτσουπιά, Αν. καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας ERRATA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Αυτόματη Συλλογή Δεδομένων Διαδικτύου Βασικές αρχές της HTML Επικεφαλίδες Παράγραφοι Λίστες Κουμπιά Κεντράρισμα Αλλαγή γραμμής Οριζόντιες γραμμές Διατήρηση μορφοποίησης Συμπερίληψη εικόνων στην HTML Υπερσύνδεσμοι Η Ιστοσυγκομιδή Δημιουργία Εφαρμογής Ιστοσυγκομιδής Εφαρμογή: Ιστοσυγκομιδή με πρόσθετα και ΑΡΙ Εφαρμογή: Ιστοσυγκομιδή με την R Κατάλογος Συναρτήσεων Βιβλιογραφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Η Ανάλυση Περιεχομένου Το Πακέτο RQDA Η χρήση του λογισμικού RQDA Εργασία (Project) Αρχεία (Files) Κώδικες (Codes) Κατηγορίες Κωδικών (Code Categories) Περιπτώσεις (Cases) Γνωρίσματα (Attributes) Κατηγορίες Αρχείων (File Categories)